Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Logopedie

   
Kinderen met spraak-en/of taalproblemen krijgen zoveel mogelijk ondersteuning door de logopediste van de school. Afhankelijk van de problematiek wordt uw kind individueel of in een klein groepje ingepland. In principe ligt de nadruk op de onderbouw, daarnaast wordt er ook logopedietijd gereserveerd voor de bovenbouw zodat deze leerlingen de school verlaten met zo goed mogelijke communicatieve vaardigheden. De maximale behandelduur is in principe 2 jaar, slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Indien uw kind schoollogopedie krijgt, worden de vorderingen 2 keer per jaar besproken aan de hand van een logopedierapport. Dit krijgt het kind samen met het schoolrapport. Zo nodig kunnen er natuurlijk ook tussentijdse besprekingen plaats vinden. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om behandelingen bij te wonen.