Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

De ouderraad

   
Onze school heeft een oudervereniging die de samenwerking tussen ouders en school wil bevorderen. Ze probeert dat te bereiken door:
  • concreet mee te werken bij de feesten op school en de sportdagen
  • namens de ouders in de vergaderingen van de oudervereniging met de twee teamleden die altijd op de vergaderingen aanwezig zijn, te overleggen over allerlei praktische, dagelijkse zaken die de school betreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorbereiden van de feestelijk gebeurtenissen op school. Wij verzoeken u vriendelijk om suggesties door te geven aan de secretaris van de ouderraad. Vragen van persoonlijke aard of vragen over uw kind worden door de ouderraad niet in behandeling genomen. Hiervoor kunt u terecht bij de groepsleerkracht, die u verder helpt.
     
    De ouders die nu participeren in de ouderraad zijn: Jill Hermans, Esther van Engelen, Nina Kleinjans, Boukje Smeets, Nicole Vroomen en Kjeld van Osch
     
    In schooljaar 2019-2020 zullen Suzan van Aarnhem en Esther Wijnen als leden van het personeel de vergaderingen van de ouderraad bijwonen.