Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Handle with care

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Wij doen mee aan 'Handle with Care'; een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk op school steun wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor kinderen.

De juf of meester kan een kind bij een situatie van huiselijk geweld tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

 

Scholen worden geïnformeerd door middel van een 'Handle with Care-signaal'. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij een melding doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen aanwezig waren. Veilig Thuis zal dan op verzoek van de gemeente een HwC-signaal doorgeven. De gemeente, die weet waar het kind op school zit, zorgt ervoor dat de school dit HwC-signaal krijgt.

 

Alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

• de naam van de leerling;

• de geboortedatum van de leerling;

• het signaal 'Handle with Care'.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet aan school meegedeeld.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt, neemt zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt mogelijk ook contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega's die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van 'Handle with Care' is puur om de leerling na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over Handle with Care, neemt u dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet,

 

Fieny Cals, directeur

Esther Wijnen locatieleiding